Project Description

Etapy ŽIVOTA

V každém období života je důležité přijímání určitého druhu lásky. Setkáváme se s potřebou bezpečí, přijetí, ale objevují se i strachy a nedůvěra…pokud nám něco v dřívějších obdobích chybělo, nebo jsme si to zakázali, objeví se nám to v dalším životě…něco bude chybět.

Pak to hledáme  v druhých, stáváme se na nich závislí, popíráme vlastní potřeby, nežijeme svůj život ze strachu, že o ně přijdeme, a že nám nic nezbude… Každý prožitý okamžik, již od početí, ať pro nás dobrý, či stresový,  se nám zapisuje v mozku, v amygdale, a my pak v podobných sitaucích reagujeme  jako dříve.

Skvělé je, že si nepříjemně prožité situace můžeme opravit novým prožitkem a můžeme si dodatečně doplnit i určitý druh lásky.  Na Spirále si každou etapu života procházíme, učíme i skvělé prožitkové techniky, jak se spojit se svými vnitřními částečkami. Poznáváme tak lépe sami sebe a spojujeme se s vlastními zdroji bezpodmínečné lásky a důvěry…učíme milovat se a  přijímat  bez výhrad.

Období života:

Vaše Zrození

Co Vás čeká a co všechno zažijete v tomto víkendu?

Již při plození nového človíčka ovlivňuje to, za jakých okolností a z jakého důvodu k početí došlo. Zda to bylo z lásky, z přání obou rodičů, či nechtěně, z důvodů udržení či naplnění vztahu apod. Nenarozené dětátko tvoří s maminkou jedno tělo, vše, co ona vnímá a zažívá, bere si za své, neumí to rozlišit. V této době se začíná tvořit emoční inteligence a vše se zapisuje do emoční paměti nenarozeného dítěte. Toto vše přispívá k tomu, jak bude potom vybavené na svět, zda bude silné, či naopak citlivé, lítostivé. Toto období má velmi zásadní vliv na to, jak se potom bude děťátko cítit v životě.

Na Spirále života se podíváte, co vše ovlivňuje váš osud, každý si projdete svoji spirálu života, naučíte se a projdete si duchovní dělohou, kde si prožitkem přepíšete případné bloky z tohoto období, dále vás čeká meditace, harmonizační cvičení a řada dalších prožitků.

Vaše Dětství

Co Vás čeká a co všechno zažijete v tomto víkendu?

Do 7 let věku je dítě zaměřeno samo na sebe, je zcela závislé na rodičích. Rodiče mu jsou vzorem, myslí si, že jsou bezchybní, dokonalí, napodobuje je. Vše, co vidí si podvědomě ukládá do paměti. V tomto období se vyvíjí emoční inteligence. Velmi záleží na tom, zda dítě žije v harmonickém prostředí, či jeden z rodičů chybí…pak může dítěti chybět v životě pocit bezpečí, přijetí, city.. Z tohoto období si také přinášíme nejvíce strachů.

Na Spirále se naučíte navázat kontakt se svým vnitřním dítětem, uzdravíte si případné bloky z tohoto období, dále se naučíte zpracovávat případné strachy, čekají vás meditace a další prožitky…

Vaše Dospívání

Co Vás čeká a co všechno zažijete v tomto víkendu?

Je nejcitlivější období života, potřebuje dostatek lásky, pochopení, na druhé straně však dané hranice.. Začíná se probouzet hormonální činnost, z dívky se stává žena, z chlapce muž…první lásky…Objevuje se revolta proti rodičům, autoritám.., dospívající si hledá své místo mezi vrstevníky, hledá vzory. Při nepochopení ze stran rodiny a okolí útěky do part, hledání vůdce, či šikany slabších..

Na Spirále si projdete celé toto období, naučíme Vás skvělou metodu „Židličky“ k řešení vztahů, čeká vás meditace, rituály, cvičení pro uvědomění si sebe, překvapení večera a řada dalších zážitků…

Vaše Dospělost

Co Vás čeká a co všechno zažijete v tomto víkendu?

Období dospělosti je nejdelším životním obdobím.

V první etapě hledá člověk sám sebe, učí se přijímat a milovat se. Zakončil tělesný vývoj, je na vrcholu fyzických sil. Začíná pracovat a hledat své uplatnění ve společnosti. Touží po intimním vztahu, hledá si partnera, se kterým by mohl žít a založit si rodinu, vychovávat děti. Zhruba kolem 30 let dozrává i citově. Z předchozího nenaplněného období dospívání se může objevit nejistota, nezodpovědné jednání, riskování – chybí pocit bezpečí, sebedůvěry. Toto období si dodatečně potřebují naplnit i ti, kteří stále hledají a rozcházejí se s partnery.

Ve středním věku bývá člověk maximálně produktivní, pracuje, je cílevědomý, ideálně v práci nalézá naplnění – své poslání. Má dostatek zkušeností, kolem 40 let zpravidla dosahuje intelektuálního vrcholu. Ke konci období začíná pomalu klesat výkonnost, přichází klimakterium, děti odcházejí z domu – při nenaplnění z předchozích období se může dostavit pocit prázdného hnízda a pocit prázdnoty – tzv. krize středního věku. Člověk se chce najednou vrátit a dohnat, o co přišel. Období dávání a přijímání bez podmínek.

V období pozdní dospělosti člověk bilancuje, ohlíží se zpět. Snaží se dohnat resty. Má více času na své koníčky, které jsou důležité pro rozvoj intelektu a udržení kondice. Mohou také začít ubývat fyzické síly, snižovat se hybnost, zhoršovat zrak…Nastupuje role prarodičů. Období odchodu do důchodu. Možnost poznávání nových zemí, cestování. Člověk by měl také vydržet sám se sebou, a přizpůsobit se, na co stačí. Umět vidět ve všem to dobré. Je-li negativní, je také sebedestruktivní a může onemocnět.

Na Spirále se učíte o specifice jednotlivých obdobích, čeká vás přechodový rituál od puberty do dospělosti, učíte se komunikovat se svými podosobnostmi. Zharmonizujete si vnitřního muže a vnitřní ženu. Čeká Vás meditace a spousta dalších prožitků…

Vaše Staří

Co Vás čeká a co všechno zažijete v tomto víkendu?

Neexistuje přesný okamžik nástupu stáří, neboť fyziologické změny v lidském těle spojené se stárnutím probíhají pozvolna a neustále, je to velmi individuální. Většinou lidé, co požívají starobní důchod, bývají okolní společností pokládáni za starce, kteří právě prožívají své stáří.

Lidský věk se prodlužuje a mnoho lidí je zapojeno do aktivního života. Tím si udržují vitalitu a pružnou mysl. Pokud omezí z jakéhokoliv důvodu své aktivity, začínají rychleji stárnout. Začínají měnit fyzické i duševní schopnosti. Člověk také potřebuje více odpočívat, dokáže si vychutnat i samotu. Nezáleží tedy na věku, ale na způsobu a na životní aktivitě.

Toto období si plníme radostí ze služby sobě nebo ideálu – může jít o Boha, či ve splynutí s přírodou, někdo ji čerpá z činnosti, která přináší užitek i ostatním lidem. Mnoho lidí v tomto období rychle zestárne a onemocní, protože nedokáží zvládnout náročnost vědomí, jak nekonečný a moudrý je vesmír a naše ideály. Na vině však nejsou oni sami, ale jejich nedoplňované nádrže všech druhů lásky.

Smrt se bezprostředně dotýká každého z nás, je přirozeným ukončením jednoho života. Přesto všechno v naší společnost zůstává jakýmsi tabu, snažíme si smrt držet co nejdále, nevidět ji jako realitu. Možná právě proto na ni nebývají umírající, ani jejich příbuzní připraveni. Smrt zůstává cílem putování, k němuž jsme byli zrozeni.

Na Spirále si projdeme specifikou tohoto období, podíváme se na proces umírání a smrti zblízka. Zpracujete si event. strachy z tohoto období. Čeká Vás rozloučení, meditace a další prožitky…na závěr si projdete znovu svoji spirálu života – jak se Vám změnil život za těchto 5 prožitých víkendů.

Žít plný a bohatý život je nejen možný, je to přímo i naše povinnost jako projev naší Úcty k Životu.

Co mi kurz přinese? Co získám po absolvování kurzu? Co se mi změní v životě po kurzu?

 • Předám Vám, KNOW-HOW technik, které používám ve své praxi.
 • Díky prožitků propojené s teorií vše jednoduše pochopíte, přijmete velmi přirozeně do svého života.
 • Díky moderním technikám si projde období, velmi přirozeně a uzdravíte, co je třeba uzdravit.
 • Projdeme si pomocí meditace dané období a uzdravíme, co bude třeba uzdravit.
 • Získáte skripta, ke každému víkendu s technikou na uzdravení daného období
 • Naučíte se jinak myslet. Proto, abychom uzdravili naši minulost a posunuli se v životě dál, musíme přizpůsobit naše myšlení.
 • Na konci pátého víkendu dostanete certifikát o absolvování kurzu.
 • Nějaký čas po kurzu Vám budou doznívat témata související s daným obdobím.
 • Zlepší se Vám partnerské vztahy, vztahy s dětmi, s rodiči, na pracovišti.
 • Postupně se budou uzdravovat Vaše zdravotní (fyzické) potíže.
 • V průběhu kurzu se uzdravují vaše emoční a citové potíže.
 • Přijmete sami sebe takový, jací jste.
 • Dostanete jasný návod, jak si můžete změnit život.
 • Sami se přesvědčíte, co opravdu funguje.
 • Co bude na kuru?
 • Motto: „Co zažiješ, to pochopíš“. „Co prožiješ, to můžeš žít“.

 

Cena: 2800,- Kč za víkend