Project Description

Rodinné konstelace

Sejde se skupina lidí. Zájemce o konstelaci sdělí terapeutovi svou motivaci, která může být jakákoli: disharmonie v partnerství, problémové dítě, nemoc, vztahy s rodiči, finanční problémy apod. Zkušený terapeut na základě této motivace a poznatků o faktech klientova rodinného systému určí, které členy rodiny je třeba stavět do konstelace. Klient si následně vybere z přítomných účastníků semináře zástupce za terapeutem navržené členy rodiny a rozestaví je v prostoru místnosti do konstelace intuitivním způsobem. Zástupci se tak ocitají v energetickém poli rodiny klienta a díky působení morfických polí, mohou vypovídat o pocitech psychických či fyzických, bez ovlivnění logikou a vzorci chování. Proto se v konstelaci nestaví skuteční členové rodiny a využívá se cizích lidí v zástupné roli. A je žádoucí, aby se vždy konstelací fyzicky účastnil jen jeden člen systému, který se řeší.

Metoda vychází z principu působení fenoménu /tj. jevu, který se nedá vědecky vysvětlit, ale funguje.

 

Cena: 1300,-Kč / celodenní

Cena: 2800,-Kč / dvoudenní

Cena: 1000,-Kč / odpolední