Vnitřní dítě

Co je vnitřní dítě? Jak Nás ovlivňuje?

Motto: Na svůj život se díváme brýlemi svého dětství.

Vnitřní dítě je moderní terapeutická technika. Spočívá v prohlubování porozumění dospělého jedince se sebou samým velice jemným způsobem Vlastně pomocí náhledu do našeho dětství.

Po této větě, pravděpodobně zvažujete, zdali číst dál. „Jak se můžu podívat do minulosti na sebe jako na dítě a tím vyřešit problémy, které mě trápí dnes?“ Zdá se vám to jako nesmysl? Má to své vysvětlení.

Život jde od narození, přes dětství, pubertu až do dospělosti. Každý z nás má svůj život, studuje, pracuje, a potkává různé lidi. Každý s kým se v životě setkáme nás ovlivní, jak v „dobrém“ tak i ve „špatném“. Něco si přisvojíme vědomě a něco ne.

V pubertě jsme si vybírali vzory, kterými jsme se chtěli stát nebo jsme potkávali první platonické lásky. Jak jsme dospívali, osvojili jsme si také emoce, které nás ovlivňují.

V našem dětství na nás nejvíce působili naše rodiče nebo blízká osoba, která nás vychovávala.

Příklad z praxe:

Přišla padesátiletá paní, která měla potíže se spánkem. Objevili jsme souvislost, že jako tříletá se bála usnout. Žila s tím, že má pod postelí vlky. Každou noc jí trápily noční můry. Tento příběh úplně vytěsnila, objevili jsme ho v průběhu terapie. Úplně jí skončily potíže se spánkem.

Dospělá žena měla problémy se stolicí. Nevěděla, kde tento problém vznikl. Při terapii si vybavila nepříjemný zážitek. Jako pětileté dítě na škole v přírodě potřebovala nutně na záchod. Paní učitelka jí nepustila a dívka se pokakala. Celá třída spolu s paní učitelkou se jí smály. Při této vzpomínce se rozplakala a zjistila, že její problém pramení z dětství z této nemilé příhody.

 

Ranné dětství je nejdůležitější citová studánka a podle ní budeme žít po zbytek života, když se sami nerozhodneme pro nějakou změnu.

 

Pro snadnější pochopení, uvedu příklad, jak to v našem těle funguje:

My, jako osoba se vnitřně skládáme ze spousty vnitřních hlasů (maminka, tatínek, kritik, vnitřní dítě, paní učitelka ze školky, paní učitelka na matematiku…..)

V dospělosti, jak přichází různé situace, náš mozek pracuje a říká si:

„ Zažil jsem to?

„ Kdy jsem něco takového zažil? Je to nové? Kde jsem to jen už viděl? “ Podle toho reaguje.

Jak je to tedy s vnitřním dítětem?

Tak, jak na nás lidé reagovali, když jsme byli malí, my teď reagujeme na lidi, když jsme velcí.

Každý z nás v sobě nosí vnitřní dítě, stejně tak jako nepříjemné zážitky z této doby. Máte pocit, že vás tyto negativní pocity již neovlivňují? Nepůsobí záporně na kvalitu vašeho nynějšího života? Při zamyšlení někomu proběhne hlavou silná nežádoucí vzpomínka a možná právě ta stojí za příčinou vašeho jednání.

V dětství jsme něco negativního mohli zažít, např. bolest nebo nepříjemnou situaci.

HLAVNÍ PŘÍČINOU dnešních depresí je naučené chování k sobě samému v dětství. Stejně tak jako nás naučili mluvit, psát, počítat, naučili nás i jakým způsobem máme zacházet sami se sebou. Nevědomě to tak děláme, aniž bychom tušili, že to není nejlepší postup. Strasti si působíme sami.

„Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.“ Toto přísloví platí i v tomto případě dvojnásob. Ne však zrovna v pozitivním slova smyslu.

Pakliže nám v dětství nějaká chvíle způsobila něco, co se nás dotklo, chyběla nám láska či jiný důležitý cit, dostáváme se do emocionální podvýživy. Emocionálně „zůstáváme“ v tomto věku. Když dnes nastane situace, která nám bude připomínat zacházení v dětství, začnou s námi lomcovat emoce až s destruktivními účinky na naši osobu.

Příčina se nachází v „dřímání“ vnitřního zraněného dítěte, které pak kazí vztah k našemu okolí. Jakým způsobem?

  • Nulová sebedůvěra
  • Zloba, násilnost
  • Nedůvěra
  • Závislost
  • Deprese
  • Strachy, úzkosti

Na čem závisí průběh terapie touto metodou? Principem je uhladit všechny emoce a dostat se do souladu se sebou samým. Toto odhalení může být nemilosrdné, ale VELMI úlevné.

Jaké obtíže lze napravit touto terapií? Osamělost, prázdnotu života, úzkost, depresi, nedůvěru, strachy, či nám pomůže vyhledat životní cíl. Zvyšuje se dále schopnost prožívat lásku či sebevědomí.

Chcete se cítit dobře, musí se s Vámi cítit dobře Vaše vnitřní dítě.

Chcete se cítit lépe než doposud a máte pocit, že vaším největším nepřítelem jste vy sami či všichni ve Vašem okolí?

Tato metoda je určeně pro ty, kteří s tím chtějí něco udělat.

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak by vypadalo, kdyby malé dítě vzdalo svou snahu, když se učí chodit? Nikdy by se to nenaučilo. To malé dítě se vždy zvedne a zkouší to tak dlouho, až se naučí např. chodit.