Láska, Přijetí

Přijímá-li člověk sám sebe, svou podstatu, své bytí, je v lásce sám k sobě.

Přijímá-li člověk druhého člověka, je k němu v lásce. Nechce druhého měnit, nechce ho ovládat, nechce s ním manipulovat, tedy přijímá ho takového, jaký je a je s ním tedy v lásce.

Lásku, proto chápejme jako Přijetí.

Pro mnoho lidí je výraz láska neuchopitelný, matoucí, neví, co si představit. Pojem přijetí chápeme snáze a lépe si představíme jak přijetí vypadá, jak se přijetí projevuje.

Zkuste vnímat sami u sebe, který pojem, zda láska nebo přijetí, je pro vás osobně snazší, jasnější a uskutečnitelnější.

Často slýcháme „Měj se rád.“ Co kdybychom tuto větu nahradili slovy „Přijímej sám sebe.“ Jak vám to zní? „Mám se rád.“ versus „Přijímám se.“

S tím souvisí i schopnost dovolit si mít se rád, dovolit si sám sebe přijímat. A zároveň si uvědomit, co v nás nám případně brání si to nedovolit.

Lásku, Přijetí nahlédněme jako stav bytí, ve své čirosti a prapůvodní formě/podobě, stav, který prostě „JE“ (Bytí), stav, ve kterém se nacházíme. Jakýsi stav klidu sám v sobě, v přijetí sebe sama, případně také v přítomnosti s druhým člověkem.

Láska tedy nemusí být žádný euforický stav. Ba naopak.

Láska jako klid, ticho a přijetí.

 

Jazyky lásky

Kolik je na světě lidí, tolik je na světe jazyků lásky. Každý člověk je originál, každý člověk projevuje lásku osobitým způsobem.

Aby si dva lidé rozuměli, měli by mluvit stejným jazykem a to i stejným jazykem lásky.

Jazyk lásky, v té hrubohmotné úrovni, může mít tyto formy – slova ujištění (Mám tě rád), skutek nebo služba (uvaření obědu), dar (koupení drobného dárečku), fyzický kontakt (doteky), slova ujištění ( pochvala . . . . ) .

Každý z vás ví, jakou formu lásky potřebuje a zároveň jakou formu lásky umí, je schopen vyjádřit druhému. Tedy jakou kombinaci jazyků lásky přijímá a dává.

Pokud budu na partnerku Japonku mluvit českým jazykem, nebude mi rozumět. Stejně tak, pokud budu partnerce dávat dárky, ale jejím primárním jazykem lásky budou doteky a nikoli dárky, nebudeme souznít.

Uvědomme si v partnerství a objasněme téma, jaký kdo máme jazyk lásky a zda k tomu druhému dokážeme mluvit jeho jazykem lásky.

Doporučuji knihu Jazyky lásky od autora Gary Chapmana.