Náš svět v sobě nese kouzlo poznání sám sebe. Kde jinde by se Vám toto poznání podařilo, než v každodenním životě na planetě Zemi, kde mezilidské vztahy a komunikace jsou prioritou číslo jedna, a cestou k poznání sám sebe.

Sebevědomí nezaměňujme s žádnou schopností, vlastností, dovedností, jde o přirozenou podstatu víry v sebe, v bytí, v žití člověka na Zemi, teď a tady, v přítomném okamžiku.

Vím, že ne každý dostal do vínku víru sám v sebe. Ale i takový člověk si tuto víru může, pokud bude chtít, během své pouti na Zemi nalézt, v sobě ukotvit a prohloubit.

Sebe-vědomí je Vaše přirozené právo. Nemějte strach tuto svoji přirozenou podstatu hledat, ne venku, ve vnějším světě, ale uvnitř sám sebe. Důvěra v sebe musí přijít a směřovat zevnitř ven. Jsou lidé, kteří přijdou do místnosti a okamžitě mají Vaši pozornost, něčím Vás zaujmou, někdy možná matou (vzhledem, vnějším projevem, pohyby těla). Vždy je to odrazem našich vnitřních pocitů, myšlenek, ať už vědomých, či nevědomých.

Ptáte se, „kde je moje sebevědomí?“ Nehledejte viníky, v sobě, ani v jiných. Ať již vnější události Vás vedly k tomu, že jste dovolili si nechat své sebe-vědomí pošlapat, poničit, ponížit, vězte, že je jen ve Vašich rukou, srdcích, si toto bytostné právo znovuobnovit, uzdravit, vzít zpět.

Řekněte si pro začátek: „Beru si zpět, vše co mi patří. Beru si zpět své sebevědomí, vědomí sám sebe.“ Dovolte si to, nemějte strach, je to Vaše. Ode dneška již samy sobě nedovolte, aby jste si Vaše sebe-vědomí nechali kýmkoli nebo čímkoli zvenku ponížit, pošpinit, ušlapat. Zároveň se ale neviňte, když to v určité situaci dovolíte. I to je lidská zkušenost.

Odteď už ale víte, že je to pouze na Vašem rozhodnutí, být v souladu zejména sám se sebou, nejít proti sobě. Přijměte za své: „Přijímám zodpovědnost za své bytí, za své žití, s důstojností sám k sobě.“ Zodpovědností každého z nás, je chránit si své sebe-vědomí. Mnohdy i samy před sebou. Nezrazovat samy sebe. Nikoho ve svém okolí nemůžete nutit, aby se k Vaší osobě choval s úctou a s důstojností. Jakmile se začnete chovat Vy samy k sobě s úctou a důstojností, uvidíte ten rozdíl i venku.

Zářit sebe-vědomí navenek je alfou a omegou Vašeho sebepřijetí. Přijetí sám sebe vede k lásce k sobě. Přijetí a lásku sám sebe nenajdete venku, stejně tak jako sebevědomí. Přijímejte samy sebe takový jací jste, právě teď. Řekněte si nahlas: „Právě teď se přijímám takový jaký jsem.“

Již těmito slovy jste vykročili ke znovuobjevení svého sebe-vědomí. Každý den udělejte jednu věc pro sebe.

Člověk, který si je vědom sám sebe, přijímá se, nemusí sebevědomí nijak dokazovat, demonstrovat, prostě jen je a Vesmír mu dá, co potřebuje, žádá, přeje si.

I když je na této cestě každý sám, rád Vás podpořím terapeuticky a v dalších článcích, na podobná témata, která budou následovat. Taktéž aplikace tělových svící Vám může být nápomocna (sebevědomí – aplikace tělové svíce na bod solaru uprostřed dlaně ruky).

Přeji Vám odvahu a radost na této cestě sám k sobě.