Co člověka upoutá víc než samotný příběh ze života? Zaujal mě jeden příběh, o kterém bych se s vámi rád podělil.

Mladá pani se snažila otěhotnět, nicméně všechny snahy vyšly vniveč. Lékařské zprávy neukazovaly na žádné překážky u obou partnerů. Jaký tohle může mít vliv na psychiku člověka? Zoufalost, bezradnost, méněcennost, bezvýznamnost, pocit neženskosti?!

Pomocí metody konstelace pani zjistila, že trpí podvědomým strachem mít dítě. Jak je to možné? Co je příčinou? Kde se v nás takový postoj bere?

Vysvětlení můžeme nalézt v genetické paměti. Pani zjistila, že její matka uvažovala o interrupci, sama nemusela být naživu. Nosí v sobě informace, které jsou předávané z generace na generaci, a jednou z nich je negativní postoj k dalšímu životu. Klíčem bylo odpustit své matce!

Jsou věci mezi nebem a zemí! Pojďme si něco o této metodě povědět. Co to vlastně jsou rodinné konstelace?

Vše je vystavěno na práci s naším původem. V každé rodině existuje určitý řád, se kterým jsme spojeni. Je možné, že nevědomky opakujeme chyby našich předků.

Konstelace nám ukáže toto pouto, pomůže ho rozvázat a my přestáváme být součástí toho, co nefunguje. Centrum našich problémů je nám jasnější a porozumíme vlivům působící na naši osobu. Žít svůj vlastní život, v tom spočívá naše opravdová svoboda.

„Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí“     Seneca

„Jak terapie pomocí metody rodinné konstelace může probíhat? Je to jako u psychologa?“

Tuto domněnku má mnoho lidí – klient přijde, posadí se a společně s vedoucím (terapeutem) konstelace rozebírají danou situaci. J Není to tak úplně. Pojďme si o průběhu povědět více!

A začneme pěkně od začátku! Nejdříve musím vědět, čeho chcete dosáhnout, abych se na tento cíl zaměřil. Přišli jste ke mně s nějakým problémem, který s vámi budu chtít rozebrat a tak vám pomoci.

Mým záměrem bude zjistit, jaký máte v rodině systém, vyzvednout nevědomé oblasti do vašeho vědomí a tím usnadnit vypořádání se s nimi. Položím klientovi otázky k zjištění Vašeho systému. Je dobré vědět například, o kom se v rodině nemluví, jestli byl někdo zavražděn, nebo spáchal sebevraždu, zdali trpěl někdo závažnou nemocí, nebo prožil potrat.

Na základě doporučení terapeuta si vyberete zástupce své rodiny, které budou představovat ostatní účastníci. Ano, zde nebudete sami. Vždy si osoby vybíráme pocitem. Nehraje roli, jestli muž představuje ženu, nebo žena muže, jestli žena či muž představuje dítě. Všichni členové skupiny jsou slovně zavázáni k důvěrnosti.

Někdy si vyberete zástupce sami za  sebe. Tím, že jste pod tíhou potíží dlouho, aby to bylo co nejvíce autentické. Tím máte možnosti, vytvořit si odstup. Na vše se díváte z povzdálí a vnímáte, jak na Vás toto dění působí. Své „členy rodiny“ rozestavíte po místnosti tak, jak to cítíte, a nezapomenete ani na vzájemný postoj jednoho k druhému. Budu pokládat otázky a zjišťovat, jak se všichno účastníci ve Vašem rodinném systému cítí a tím zjistím, jak funguje systém, abychom vytvořili důvěru a rovnováhu.

V přůběhu konstelace říkám (jako terapeut) afirmace (to jsou faktická tvrzení-datum a rok, pohlaví, celé datum narození….), které uzdravují, co je třeba uzdravit.

Když je vše uzdraveno a v rovnováze, blíží se konečné fáze. Zpět vstoupíte do uzdraveného systému, vnímáte nové pocity a zakotvíme ve Vás to nové. Ostatní účastníci samozřejmě vystoupí a sami si odnesou prožitky z představení určité role a náhled na svůj vlastní život.

„Jak dlouho toto sezení trvá?“

Vše je individuální, ale přibližně kolem hodiny.

„Kdo může být účastníkem?“

Zastupováni mohou být rodiče, prarodiče, sourozenci, vzdálenější příbuzní. Nesmíme zapomínat ani na členy rodiny, kteří už nemusí být naživu – zemřelé, nenarozené dítě či jakýkoli jiný rodinný příslušník. Roli může hrát i jedinec, který není zrovna žádoucí – zločinec.

„Musí se účastnit mí příbuzní?“

Rodinné konstelace se týkají Vás ve spojení s vašimi členy rodiny. Je důležité, aby vystupovali účastníci konstelací jako zástupci rodinných příslušníků.

„Musí se to týkat jen rodiny? Můžu řešit i jiné problémy touto metodou?“

Ano. Lze například pracovat místo rodiny se spolupracovníky.

Výsledkem rodinných konstelací je uzdravení vztahů v rodině, na pracovišti, partnerské vztahy, uzdravují se vztahy mezi dětmi a rodiči, prarodiči…..