Voice Dialogue

VY (JÁ) jsi šéfem svého života a svých vnitřních hlasů

Tato metoda je založena na skutečnosti, že v naší psychice spolu žije několik vnitřních osob (vnitřní hlasy), které vedou, námi velmi dobře vnímaný, vnitřní hovor v hlavě. Tyto vnitřní hlasy mají často velmi protichůdné postoje, názory a energii.

Některé jsou velmi silné a hlasité a ty většinou známe důvěrněji (tlačí nás) a jiné jsou nenápadně schované a jen v určitých životních situacích se ozvou a dají o své existenci vědět.

Vnitřní osoby mohou být biologického původu (malé dítě v nás), některé jsou otiskem rodinného systému (rodiče, předci…), některé mohou mít přímé napojení na energetické pole archetypů. Lze pozorovat, že v každém člověku je obsaženo pět kontinentů psychiky se svou vnitřní osobou – hlasem: Žena, Muž, Dítě, Zvíře a Bůh. Každá postava hraje svou roli od dětství a většinou stále stejně, nevnímaje reálný věk člověka. Čím více je její chování nevědomé, tím výrazněji určuje naše životní scénáře, které mají tendenci se stále opakovat. Čím silněji jsme ztotožněni s určitým hlasem, tím více nahlížíme na svět jeho očima a nejsme schopni udělat změnu, protože si to většinou vůbec neuvědomujeme.

Tato metoda umožňuje proniknout do hlubších vrstev lidské psychiky a objevit skrytý potenciál, který tu je nachystán, díky vědomému postoji vnitřní osoby a uvolnění její energie v rámci celého vnitřního systému. Vnitřní osoba často zapomene, jaká byla ve své původní energii, protože díky nejrůznějším životním zkušenostem si vybuduje obrannou věž a střílny a může být stále ve válce s okolním světem. Tímto postojem bere ostatním vnitřním osobám mnoho energie a prostoru a člověk může být ve své všednodenní realitě stále ve střehu, útočný vůči čemukoliv novému, vystresovaný z neustálého pocitu útlaku a v konečném důsledku zcela vyčerpaný a bez energie.

Individuální prací dostane vnitřní osoba impulz ke změně, který je ochotna akceptovat, protože pocítí velký návrat energie, vnitřního klidu nebo radosti a lásky. V člověku se více a více prohlubuje trvalý pocit stability, přirozené dynamiky a volného proudění energie mezi všemi vnitřními hlasy, které spolu kooperují a vzájemně se neutlačují. Změny postojů vnitřních osob odstartují proces nového pohybu a nového prostoru v nás.

Zakladatelem metody Voice Dialogue je jungiánský psychoanalytik Hal Stone (USA).

 

Princip terapie: Příklad je, že se domluvím s klientem, který bude řešit jeho přílišnou kritiku. Jak svou, tak svého okolí.

Zjistíme konkrétní částečku nebo téma, které chce klient řešit (vnitřní kritik). Následně se ptáme: „Kdyby ta částečka (vnitřní hlas), který se stará o Vaší kritiku nebyla pro tuto chvíli ve Vás, ale mimo Vás omezená tímto prostorem (místností), kde byste jí vnímal?“ Buď ukáže místo v místnosti nebo někde na těle. Když ukáže na tělo, tak ho poprosím, aby si představil, že ten hlas (částečka), která se stará o kritiku vzal a umístil do prostoru. Kde by byla?

Zjistím, jak se cítí klient a pak se zeptám, jestli mi dovolí, abych mohl poznat tu částečku.

Poprosím ho, aby si stoupl na místo, kde ta částečka je (kam jí umístil).

 

Principem je, že jsem detektiv a zjišťuji:

  • O jakou se jedná částečku (jaký je její konkrétní úkol)
  • Jak dlouho je v této pozici (několik měsící, let, životů)
  • Z kolika procent patří POUZE klientovi
  • Jestli je muž nebo žena
  • Jestli ještě s někým spolupracuje, jestli ještě někoho v místnosti vnímá krom mě
  • Jestli má nějaký vzkaz pro klienta
  • Co by hrozilo částečce, kdyby tady nebyla, klientovi by něco hrozilo??

 

Je důležité stát se detektivem a zjistit všechno možné a následně to přetlumočit klientovi.

NIKDE S NIČÍM NIC NEDĚLÁM!! Klient je šéf a on přesně ví, co potřebuje.

Ptám se klienta, jestli částečku ještě potřebuje, nebo co by chtěl na místo ní? Nejlépe je nahradit, co teď konkrétně potřebuje? (láska, jistota, štěstí)

 

Pro ukázku budeme řešit vnitřního muže a ženu. Co je to vyladění vnitřního muže a vnitřní ženy?

Tak jako dělíme tělo na levou a pravou polovinu, fungují v našem těle nezávisle na našem pohlaví mužská a ženská energie. Každý máme v sobě obě kvality energie – i ženskou i mužskou. Jejich nerovnováha způsobuje nespokojenost. Ženy touží po kontaktu a po lásce. Pro muže jsou důležitější svoboda a nezávislost. Oba mají svůj styl – jak milují, jak se vyjadřují a jak jsou tvořiví. Přirozené přijímání obou přináší mír a harmonii našemu osobnímu životu, uzdravuje naše partnerské vztahy, vede k hlubšímu porozumění realitě a k jejímu přijetí. To obnovuje naší sílu.

 

 

Vlastnosti, práva a povinnosti vnitřního může:
Pravá polovina těla se přisuzuje mužské energii a ta má na starosti posun vpřed, dominanci, kontrolu, řízení, reálné myšlení.

 

 

Vlastnosti, práva a povinnosti vnitřní ženy:
Levá polovina těla se přisuzuje ženské energii a ta ve zdravém stavu je lehce plynoucí, laskavá, milující, emocionální, kreativní a intuitivní.

 

 

Každý vnitřní hlas má u nás nějaký význam a smysl. Jakmile ho poznáme a pochopíme proč tam je, máme možnost žměnit náš postoj.

Tuto techniku velmi rád používám při různých psychických a fyzických potíží.

Její výhoudou a přínosem je okamžitá účinnost.