Láska je naší základní silou v životě. První kdo ji v nás zasazuje, jsou naši rodiče. Co se od nich naučíme, to v životě děláme. Pokud se nerozhodneme pro změnu.
Máte občas pocit, že Vás vůbec nikdo nemiluje? On/ona to snad dělá schválně.
Do mé terapeutické praxe velmi často chodí muži, ženy, páry a všichni se shodují na tom, že necítí lásku. Necítí se být milování od svých manželů, manželek, rodičů, přátel…
Znám to. Neustále jsem si stěžoval, jak mě okolí nemiluje. Už je to jinak. Před několika lety se mi dostala do ruky kniha od Gary Chapmana -„5 jazyků lásky“.
Bylo ta kniha, která mi změnila život. Tato kniha by měla být učivem ve hledání symbolů a pochopení, jak hovoří láska.
Určitě doporučuji tuto knihu mít doma a věřte, že konečně ve svém jakémkoliv vztahu budete mít lásku.

Láska

je primární lidská potřeba a každý máme svou „citovou nádrž“, kterou potřebujeme mít naplněnou.

Láska začíná (nebo by alespoň měla začínat) doma.  Jestliže chceme být úspěšní v komunikaci lásky, potřebujeme znát jazyky lásky těch, kterým chceme lásku dávat.

Pokud chceme, aby naši lásku lidé cítili, musíme ji projevit způsobem, kterým ji oni umí přijímat.

Lidé mluví různými jazyky lásky. Autor knihy „5 jazyků lásky“ přišel na to, že je pět možností, jak dokazujeme lásku:

 • slova ujištění
 • pozornost
 • přijímání darů
 • skutky, služby
 • fyzický kontakt.

Budu v příkladech používat on/ona a prosím, abyste to vždy vnímali tak, že ať jde o ženu či muže, je to pro všechny stejné.

1)    Slova ujištění a povzbuzení

Pokud jsou primárním jazykem vašeho partnera slova ujištění, bude přikládat největší váhu ve vašem vztahu způsobu, jak se k němu vyjadřujete, zda jej chválíte, povzbuzujete a celkově dáváte slovy najevo svou lásku. Pokud takto učiníte, bude se pak cítit milován a jeho citová nádrž bude plná

 • Jednou z možností, jak vyjádřit lásku emocionálně, je použít slova, která podněcují. Pamatujte, že povzbuzování je mnohem lepším podnětem než kritizování. Když jsme sami kladně přijímáni, máme mnohem větší motivaci toto jednání opětovat a vycházet svému partnerovi vstříc. Vaše povzbudivá slova mohou partnerovi dodat odvahu, bez které by si jinak netroufl něco konkrétního udělat. Povzbuzování vyžaduje schopnost vcítění a nazírání světa z perspektivy vašeho partnera.
 • Pokud chceme lásku vyjádřit verbálně, musíme to dělat pomocí laskavých slov. To však ovlivňuje způsob našeho vyjadřování. Náš partner bude obvykle přikládat větší význam tónu našeho hlasu než významu slov. Jsou-li jazykem vašeho partnera slova ujištění, chvalte jej také ve společnosti, v jeho přítomnosti. Tento váš otevřený projev lásky náležitě ocení.

 SLOVA UJIŠTĚNÍ

V moci jazyka je život i smrt.

Uvedu příklady, jak ne/správně komunikovat. Všichni máme skrytá místa, kde se cítíme nejistě. (A ti, co se tváří fakt sebejistě, ti je mnohdy mají nejzranitelnější.)

Skrytý talent vašeho partnera (dítěte, kolegy) možná čeká na vaše povzbuzení:

 • Zkuste si každé ráno říci něco pěkného (sobě do zrcadla, partnerovi, dětem, sousedovi, kolegům, šéfovi, paní pokladní v obchodě, paní na úřadě…).
 • „Moc mě potěšilo, že jsi vynesl smetí.“ Neříkejte:  „Muselo to trvat tak dlouho?“
 • Tón hlasu je mnohdy víc než význam.
 • CHVALTE LIDI! Konkrétně!

Cvičení:

 1. Sepište si seznam toho, co se vám na partnerovi líbí, co na něm máte rádi.
 1. Sepište si seznam toho, co ten den udělal dobře nebo co vás od něj potěšilo.

2)    Skutky, služby:

Zde se jedná o dělání takových věcí, o kterých víte, že by vašeho partnera potěšily.

 • Vyjadřujete svou lásku tím, že uděláte něco jen kvůli němu. Vyžadují však vaši pozornost, určitý časový rozvrh, úsilí a energii.
 • Pokud jsou jazykem lásky vašeho partnera skutky, služby, bude se cítit vámi milován, pokud mu např. uvaříte dobrou večeři, až přijde z práce. Nebo mu pomůžete s úkolem do školy, uklidíte ve společné domácnosti, vynesete odpadky, uděláte po náročném dni uvolňující masáž zad atd.

Zní to docela jednoduše, ale člověku, jehož primárním jazykem lásky jsou skutky, služby, takto opravdu nejlépe svou lásku vyjádříte a on se vámi bude cítit opravdu milován.

 SKUTKY, SLUŽBY

Může to znamenat prostřít stůl, uvařit jídlo, umýt nádobí, vyluxovat, umýt auto, vyndat vlasy z umyvadla, utřít prach v knihovně, vynést smetí…Vyžadují vaši pozornost, určitý časový rozvrh, úsilí a energii. Pokud jsou skutky lásky konány s kladným postojem, jsou skutečným výrazem lásky.

Ježíš naznačil, že v Jeho Království ti, kteří budou chtít být velcí, budou sloužit ostatním.

Prosby jsou návodem, který ukazuje, jak milovat, zatímco požadavky jsou pro lásku bariérou. Můžeme o věci prosit, ale nikdy je nesmíme vyžadovat.  („Kdy ty dveře konečně pověsíš? Kdy budeme konečně malovat? Budeme mít zimní gumy ještě letos?“…)

To, co jsme ochotni dělat předtím, než vstoupíme do manželství, není žádnou zárukou, že to budeme dělat i po svatbě.

Kritika -> požadavek:

Pokud má váš partner primární jazyk lásky skutky, služby, zpravidla vás kritizuje, že něco neděláte. Může nám to pomoci využít jeho kritičnost k něčemu prospěšnějšímu.

Manželka, kterou její muž právě za něco zkritizoval, mu může říci: „Mám pocit, že ti na tom velmi záleží. Mohl bys mi říct, proč je to pro tebe tak důležité?“ Kritizování je často potřeba vysvětlit. Takové vysvětlení může úplně změnit situaci a kritiku nakonec proměnit v prosbu, spíše požadavek.

Rohožka X milovaná partnerka:

Může vám sloužit, ale nemůže vás milovat. Řeč je samozřejmě o rohožce. Když zacházíme s partnery jako s předměty, pak tím zabíjíme lásku. Manipulace partnera pomocí pocitu provinění, není žádný z jazyků lásky. Donucování pomocí strachu…. Žádný člověk by ze sebe neměl nechat dělat rohožku.

„Mám se příliš ráda na to, abych Ti dovolila se mnou takto zacházet. Neprospívá to ani Tobě ani mně“.

Ať už jsou naše představy jakékoli, je velice pravděpodobné, že náš partner bude manželské role vidět jinak než my. Pro vyjádření vaší lásky je ochota k hledání a opouštění starých stereotypů nutná.

Zapamatujme si, že lpěním na představách nic nezískáme, zatímco, když svému protějšku vyjdeme vstříc, přinese to mnoho dobrého i nám.

Cvičení:

 1. Vytvořte seznam 3-5 věcí, které Vám dávají pocit, že jste milováni.
 1. Dejte to partnerovi se slovy: „Nemusíš to všechno dělat, ale když mi budeš chtít ukázat svou lásku, máš na výběr z 5 možností.“

3)    Dárky:

Jestliže je přijímání darů primárním jazykem lásky vašeho partnera, můžete se v něm stát skutečným znalcem, protože jde o nejjednodušší jazyk lásky k učení.

 • Dárky jsou vizuálními symboly lásky. Pro někoho jsou více a pro někoho méně důležité. Jestliže přijímání darů bude mým primárním jazykem, budu prstenu, který od partnera dostanu, přikládat velký význam a budu jej nosit s hrdostí. Co se samotných dárků týče, nezáleží až tak na jejich ceně. Důležité je, že jste na svého partnera mysleli. Může to být i obyčejná kytice nebo jen oblíbený partnerův zákusek.
 • Další věcí je, že nemusíte čekat na nějaké zvláštní příležitosti. Dar svému partnerovi můžete dát takřka kdykoliv a tím ho ještě více utvrdit o své lásce.
 • Největší dar ze všech je však dar sama sebe. Vaše fyzická přítomnost v čase krize je tím největším darem, který můžete vašemu partnerovi dát, jestliže jeho primárním jazykem je přijímání darů.

Společně strávený čas:

 • Zde se má na mysli opravdová, plná, maximálně soustředěná pozornost. Pokud sedíte doma u zapnuté televize a vaše partnerka se vám svěřuje se svými pocity, tak to rozhodně není takovýto druh pozornosti. Opravdová pozornost spočívá v tom, že vypnete televizi, přestanete dělat cokoli jiného a soustředíte se jen a jen na vaši partnerku a na to, co se vám snaží sdělit.
 • Nejvýznamnějším aspektem pozornosti je blízkost. Důležité je, abychom uměli trávit čas se svým partnerem a při tom ho dostatečně silně vnímali. Ať už při společném umývání nádobí, sportu nebo jen tak na procházce.

PŘIJÍMÁNÍ DARŮ

Abyste někomu koupili dárek, musíte na něj nejdřív myslet. Dárek je symbolem „myšlenek na partnera“. Nezáleží na ceně dárku, ale tom, že jste na něj mysleli.

Dárky jsou univerzálním symbolem lásky. Symboly mají veliký význam a vliv na naše podvědomí. Řeč symbolů může být dokonce zřetelnější, než cokoliv jiného.

Nečekejte na zvláštní příležitost, pokud je primárním jazykem lásky vašeho partnera přijímání darů. Jakýkoliv dárek od vás bude považovat za projev vaší lásky.

Pokud máte problém s vydáváním peněz či jste spořivý typ, uvědomte si, že výdej peněz na nákup dárků svým blízkým (s primárním jazykem lásky přijímání darů) je tou nejlepší investicí. Dary nemusí být drahé a nemusíme je kupovat každý den. Někteří za nimi nevidí peníze, ale lásku.

Darovat sami sebe – být tam, kde vás váš partner potřebuje – je hlasitým projevem lásky. Vaše fyzická přítomnost v čase krize je tím největším darem, který můžete dát. Vaše „tělo“ se stává symbolem lásky.

Dalším důležitým bodem je naslouchání. Zatímco předchozí jazyk lásky, slova ujištění, se vztahují k tomu, co říkáme, vzájemné naslouchání se týká toho, co posloucháme. Důležité je, abyste se při naslouchání dívali partnerovi do očí, nedělali při tom nic jiného, vnímali jeho pocity, řeč těla a neskákali mu do řeči. Musíme být v takového situaci samozřejmě ochotni poradit, ale jen když jsme o to požádáni.

4)    Fyzický kontakt

 • Po celém našem těle jsou rozmístěna drobná hmatová čidla. Když se těchto čidel dotkneme nebo na ně přitlačíme, nervová vlákna tyto impulsy rozvedou do mozku, který nám je předloží. Fyzický kontakt může vztah rozbít nebo mu dát vzniknout. Člověk, jehož primárním jazykem lásky je fyzický kontakt, bude takovému doteku rozumět nesrovnatelně lépe, než slovům jako „nenávidím tě“ nebo „miluji tě“.
 • Tento jazyk lásky vyžaduje méně času, ale více nápadů. Dotknout se letmo partnera, když procházíte pokojem, ve kterém sedí, trvá jen moment. Rychlé políbení nebo objetí, když odcházíte z domova a znovu přicházíte z práce, může pro vašeho partnera znamenat mnoho.
 • Součástí fyzického kontaktu je samozřejmě také sex, avšak měli bychom mít na paměti, že se nejedná pouze o sexuální styk. Pokud je primárním jazykem lásky vašeho partnera fyzický kontakt, bude se vámi cítit milován při jakémkoli příjemném doteku, pohlazení, chycení za ruku atd.

 FYZICKÝ KONTAKT

Je prokázáno, že děti, které jsou chovány, objímány a laskány, mají mnohem vyrovnanější emocionální život ve srovnání s dětmi vyrůstajícími bez takovýchto fyzických kontaktů.

Moudří rodiče v kterékoli společnosti své děti často objímají. (A můžeme to i my naučit naše rodiče – třeba je to zatím nikdo nenaučil.)

Fyzický kontakt je také velmi účinný způsob k vyjádření partnerské lásky – spojené ruce, polibky, pohlazení po vlasech, objetí a sexuální styk. To všechno jsou způsoby, kterými si manželé projevují lásku.

Fyzický kontakt může vztah rozbít nebo mu dát vzniknout. Může být vyjádřením nenávisti nebo lásky. Člověk, jehož primárním jazykem lásky je fyzický kontakt, bude takovému doteku rozumět nesrovnatelně lépe, než slovům jako „nenávidím tě“ nebo „miluji tě“. Uhození do tváře ublíží každému dítěti, ale pro dítě, jehož primární jazyk lásky je fyzický kontakt, to bude traumatická zkušenost. Něžné objetí bude signalizovat lásku každému dítěti, ale tomu, jehož primárním jazykem lásky je fyzický kontakt, to bude jejím nejvyšším množným projevem. Totéž platí o dospělých.

Netrvejte na tom, že se jí budete dotýkat tak, jak se to líbí vám a ve chvíli, kdy na to vy máte chuť. Naučte se hovořit jejím dialektem. Některé doteky jí mohou být nepříjemné a obtěžující. Trvat na nich by bylo popřením lásky. Znamenalo by to, že její potřeby nevnímáte a že vás její názory na to, co je jí příjemné, příliš nezajímají. Nemyslete si, že doteky které působí rozkoš vám, musí nutně působit i jí.

Jakmile jednou zjistíte, že fyzický kontakt je primárním jazykem lásky vašeho protějšku, popusťte uzdu své fantazii a najděte nové způsoby, jak svou lásku projevit. Hledání nových způsobů a míst k jejich realizaci může být vzrušující.

Pokud jste ještě nevyzkoušeli „dotýkání pod stolem“, můžete zjistit, že by to mohlo být příjemné zpestření vašich příležitostných večeří v restauraci. Jestli nejste zvyklí se držet na veřejnosti za ruce, možná vás překvapí, že se citová nádrž vašeho partnera může naplnit tímto způsobem, třeba jen cestou po parkovišti.

Možná, že nejste zvyklí políbit se, když nastoupíte do auta a třeba zjistíte, že to vaše cestování obohatí. Když obejmete svou ženu, která se chystá na nákupy se záměrem odlehčit vaší peněžence, projevíte jí tak nejen svou lásku, ale možná jí tímto způsobem přivedete z nákupů zpět o něco dříve.

Vyzkoušejte nové doteky v novém prostředí a zjistěte, zda mu to je nebo není příjemné. Nezapomeňte, že v tomto případě nemáte poslední slovo vy, ale on. Vy se naučte mluvit jeho jazykem.

Prohrábnutí vlasů rukou, masáž zad, rukou, chodidel, objetí, letmé pohlazení. Nedělat to jen, když jde o milování!

Všechno to, co mě tvoří, je ukryto v mém těle. Dotýkat se mého těla znamená, dotýkat se mého já. Odmítat své tělo znamená vzdalovat se od svého vnitřního já.

Pokud je fyzický kontakt primárním jazykem lásky vaší partnerky, neexistuje nic důležitějšího, než držet ji v náručí, když bude plakat.

Nevěra je pro toho, kdo má primární jazyk lásky fyzický kontakt, hluboce zraňující. Ta, po které tak hluboce touží, se odevzdává někomu jinému. Není jen vyprázdněním citové nádrže, ta je přímo zničená citovou explozí!!

Fyzický dotek je silným projevem lásky. Především v  krizových obdobích potřebujeme cítit, že nás má někdo rád. Nemůžeme vždy změnit běh událostí, ale když víme, že nás má někdo rád, můžeme to snadněji přečkat. Neptejte se partnera, co se mu děje, prostě ho obejměte. Vaše slova nebudou mít takový význam.

Většina problémů v sexuální oblasti nesouvisí s technikou, nýbrž s emocionálním uspokojením našich potřeb.  Hlídat si naplnění citové nádrže partnerky/partnera!

5)    Pozornost

Mocný způsob, jak lidem projevit lásku:

Plnou maximální soustředěnou pozornost – 20 min. pozornosti = daruji mu 20 min. svého života.

Povídat si, dělat věci spolu, trávit čas bez dětí – jen spolu či spolu s dětmi.

Nejvýznamnějším aspektem pozornosti je blízkost. Vyplývající ze schopnosti se plně soustředit jeden na druhého. Nestačí fyzická blízkost. Společně trávit čas, věnovat si pozornost – nasloucháním, dělat věci společně. Citlivé naslouchání se schopností porozumět názorům, pocitům a přáním toho druhého:

 1. Dívat se do očí
 2. Nedělat při tom nic jiného
 3. Snažte se vnímat jeho pocity („zdá se mi, že jsi zklamaný, že jsem zapomněla…“)
 4. Sledujte řeč těla (může být v rozporu se slovy „nezlobím se“) -> vrátit se k bodu 3
 5. Neskákejte partnerovi do řeči

K pozornosti patří také naučit se otevřít partnerovi – sdílet s ním své pocity a důvěrnosti.

Někdy máme pocit, že se ve svých pocitech neorientujeme (neumíme cítit).

2 povahy:

 • Mrtvé moře – má velikou zásobárnu a nepotřebuje mluvit
 • Bublající potok – nemá žádnou zásobárnu, co jde dovnitř, musí hned ven (někomu říci)

Společné aktivity jsou zásobárnou vzpomínek, ze které je možno čerpat i do budoucna.

 1. Alespoň jeden má o akci zájem,
 2. protějšek je ochotný se zúčastnit,
 3. oba víte, proč to děláte – projevujete si tím lásku.

 

Ať se Vám daří objevit lásku ve vašem životě.

PS: pokud budete chtít, mohu Vám zaslat test na jazyky lásky.