„Závist není nemoc nebo vlastnost. Závist je slabost lidí,  kteří jsou líní si sami vybudovat to, co jiným závidí.“

 

Na závist se pohlíží, jako na něco odporného. Jako na lidskou vlastnost, která ničí vztahy, přátelství a někdy i lásku. Z nějakého důvodu si lidé přejí naprostou rovnost s ostatními.

Je to však zvláštní. I za doby socialismu, kdy platové tabulky udávají přesně stanovené peníze si dva kolegové závidí. Není to tedy, tak o penězích jako spíš o vnitřní touze něčeho dosáhnout vs. něco pro to udělat. Chtěli bychom rychlé auto, velký dům, krásnou ženu, hodné děti, k večeři jíst kaviár. No proč ne, jste bytosti neomezených možností. Pokud umíte s materiálním světem správně nakládat, není důvod to nezkusit.

Bohužel, většina ztrácí sílu při pohledu na množství práce, které se za tím vším skrývá. Mnoho lidí si stěžuje, ale pak zjistíte, že některým opravdu stačí si jen stěžovat, než riskovat.

Další častou výmluvou bývá: „On se narodil do bohaté rodiny a od malička má všechno! Proč ne já?“ No odpovězte si sami. Rodiče jste si zvolili z nějakého důvodu, možná v skrytu duše víte, že opravdové štěstí je nutné si vybudovat. Štěstí nechodí jen tak po ulici a neskáče nahodile z dušičky do dušičky. Vy jste tvůrci Vašeho vesmíru.

Občas si říkám, že musí být automatické, aby lidé měli rádi sami sebe a nebáli se tak ukázat své schopnosti. Ale ono to automatické není. Z nějakého důvodu na své schopnosti zapomínáme. Tento záměr ničí naši etiku a vytváří nerovnost mezi lidským potenciálem a tedy společností, čímž vznikají vlastnosti jako závist, chamtivost nebo nenávist.

Na chvilku se zastavte a podívejte se na své opravdové já. Zkuste zapomenout na Vaše tělo i mysl, ponořte se do sebe. Vidíte tu krásu? Takový jsme všichni. Všichni máme dobrý záměr, obrovské množství schopností a zkušeností. Naše myšlenky jsou ve směs tvořivé a rádi tvoří dobro. Můžete mít tedy cokoli a může to mít každý z Vás. Závist je Vaší minulostí. :-))