Jistě všichni znáte větu: „Mladí jsou moc rozjaření, nemají žádné zkušenosti, neví, co je to život.“ Na druhé straně jste také určitě slyšeli: „Člověk staršího věku má mnoho zkušeností, vyzná se a je to profík.“ Dnes vám povím o lidském věku, které znamená pouze číslo. Dle věku nebudeme škatulkovat populaci na Zemi do dvou kategorií.

Ukažme si věk na příkladu s týmem ve společnosti. Hovořím o společnosti pracovní, v rámci zaměstnání. Potřebujeme nejméně 20 lidí do týmu. Důležité kritérium je touha a chuť dělat opravdovou práci. Srdcem! Víme, že bude potřeba řídit společnost jako takovou a dále pak samotný chod společnosti uvnitř. Jakou zvolíme metodu při náboru zaměstnanců?

V týmu budeme mít jak mladé lidi, tak samozřejmě také jedince vyššího věku. Proč? Tento tým bude jedinečný. Hned vám vysvětlím proč. Ve chvíli, kdy přijde problém a vystaví celou skupinu zkoušce, my budeme připravení.

Mladí lidé

Přijdou s novými nápady a to hbitě. Budou běhat po organizaci bez námahy a s úsměvem na tváři. Jejich zápal, energie a elán bude nepřekonatelný.

Skupina starších leaderů bude mít vše pod kontrolou, hromadu zkušeností, správný způsob a za sebou nespočet chyb, na základě kterých si postavili pevná pravidla, dle kterých mohou a budou postupovat.

Uvnitř týmu je samozřejmě důležitá spolupráce, vynikající organizace a předávání si informací beze změn. Rychle, jasně a v přátelském duchu.

Nerozděluji skupinu na starší a mladší. Neříkám, že starší mají zkušenosti a mladí ne. Nezmiňuji, že starší jsou pomalí a bez energie. Každý může mít cokoli. Pokud každý člen při svém rozhodování bude myslet v širokém měřítku, tedy jaké rozhodnutí přinese největší užitek největšímu počtu členů skupiny. Nebo také celé společnosti. Skupina bude vzkvétat, bude mít velmi dobré výsledky a bude dobře známá.

Náš tým bude mít i dvojité dobíjecí baterky. O čem mluvím? Ve společnosti panuje skvělá atmosféra a jeden druhému jsou si oporou. Mladí dodávají elán, sílu, energii a team leadři podporu, víru a ochotu pokračovat i přes nesnadné překážky, které jednou za čas přijdou a ve finálním okamžiku celou skupinu posílí.

Neberte věk jako něco, co vám dovoluje povyšovat se nad ostatní, zraňovat je a dělat ze sebe nejlepšího na světě. Využijte svůj věk k pomoci vašemu okolí. Věk je pouze číslo a ukazatel dalšího roku na Zemi. To magické a mocné je uvnitř každého z nás, tak to využijme.