Co je to vlastně vnímat? Je to snad upřít na něco zrak, něčeho se dotknout, něco zažít, něco cítit?

Věřte mi, že vnímat znamená to všechno a ještě mnohem víc. Vnímat znamená využívat všechny své vjemy, které máme k dispozici a díky kterým prožíváte realitu. Je úplně jedno, jestli jde o realitu současnou, minulou nebo budoucí.

Otázkou je, co je to vlastně realita? Realita je jednoduše to, co je Vám reálné. To s čím souhlasíte, že je. Opakem reálného je zdánlivé. Zdánlivé je něco, co se zdá být, ale ve skutečnosti tomu tak není.

Faktor reality je otázkou vnímání každého z nás. Pokud jste někdy viděli dva lidi, jak se spolu hádají o jedné věci, tak součástí jejich rozporu bylo i to, že každý z nich měl zcela jinou realitu o dané věci.

To, že dítě vnímá potřebu, touhu a štěstí pokud může být na vysokém kameni uprostřed louky a klouzat se po něm dolů, ještě neznamená, že jeho rodič to vidí stejně. Oba v tu chvíli mají společnou realitu prostředí, ve kterém se nacházejí, tím myslím louku a kámen, ale každý z nich má odlišnou realitu v tom, jak prožít svůj čas na takovém místě. V tu chvíli je vnímání obou rozdílné a může dojít ke konfrontaci.
Bohužel si dospělý málo kdy uvědomí, že co je dobré pro něho, nemusí být dobré pro dítě.

Podobné je to ve vztazích nebo v manželství. To, že žena vnímá potřebu hezkého, čistého a útulného příbytku, ještě neznamená, že vnímání muže je nastaveno na stejný estetický parametr. Pak vzniká situace, kdy muž může vnímat svou realitu v naprostém klidu a pořádku, ale realita ženy na základě jejího vnímání je naplněna nedostatkem a nervozitou.


Častá je pak také situace, že žena přesně ví, co má dělat proto, aby se vše zkrášlilo k obrazu jejímu a dost často také přesně ví, co by měl dělat manžel.

V každém ohledu jde o to, že vnímání každého je zcela jiné. Vnímání jednotlivce pak utváří jeho realitu. Jeho realita je tvořena na základě jeho vnímání, potřeb a okolností.

Realita každého může být sdílena s realitou někoho jiného, pokud s tím souhlasí.

S čím větším počtem lidí máte společnou realitu, tím více vy musíte být vnímavý a čím více jste vy vnímavý, tím lepší je Vaše porozumění. Čím více porozumění vnesete do svého života vůči životům ostatních, tím více Vám okolí dovolí stát se součástí jejich reality.

Ne nadarmo se také říká: „Pokud chceš, aby někdo pochopil tvůj vesmír, ve kterém žiješ, musíš nejprve pochopit ty ten jeho!“

Vnímejte proto svět kolem Vás. Pěstujte v sobě sílu vnímat to, co je právě teď a tady. Zkuste se někdy zastavit, sednout si na lavičku v parku, zavřít oči, být tam a nemyslet na nic.

Být tam a nemyslet na nic.